Algemene-Voorwaarden

Artikel 1 – Offerte
Deze offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Indien u deze offerte niet binnen de afgesproken periode schriftelijk richting ons accepteert, vervalt deze offerte inclusief eventuele opties.

Artikel 2 – Betalingscondities
U ontvangt van ons een drietal factuurtermijnen.
Het 1ᵉ factuurtermijn betreft 25% van de offertewaarde en dient binnen 14 dagen na reservering van uw
bruiloft te zijn voldaan.
Het 2 factuurtermijn betreft 50% van de offertewaarde en dient 30 dagen voorafgaand aan de datum van uw bruiloft te zijn voldaan.
Het 3ᵉ factuurtermijn betreft 25% van de resterende offertewaarde en dient binnen 5 dagen afgaand aan de datum van uw bruiloft te zijn voldaan.
Deze 3 termijnen worden u per mail toegezonden

Artikel 3 – Wijziging aantal personen
Wijzigingen dienen per e-mail aan ons te worden doorgegeven. De wijziging is alleen geldig wanneer de Willemshoeve deze per e-mail heeft bevestigd. Het aantal personen kan tot 2 weken voor aanvang van de bruiloft kosteloos worden gewijzigd. Tot 1 week voor aanvang van de bruiloft kan het aantal personen nog met maximaal 10% kosteloos worden verminderd. Wijzigingen op de dag zelf zijn niet meer mogelijk.

Artikel 4 – Annulering Locatie
Wanneer er na reservering wordt geannuleerd, wordt ten alle tijden de volledige locatiehuur a €750,00 in rekening gebracht.

Artikel 5 – Annulering Catering, techniek, inrichting en facilitaire zaken
Wanneer er een reservering is gemaakt voor een groep geldt voor annulering van deze reservering het volgende:

Meer dan 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip:

0%

Meer dan 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip:

10%

Meer dan 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip:

15%

Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip:

35%

Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip:

60%

Meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip:

85%

7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip:

100%

Artikel 6 – Breuk c.q. vermissingen
Breuk c.q. vermissingen omtrent goederen van de Willemshoeve zullen wij u tegen vervangingswaarde in rekening brengen.

Artikel 7 – Dieetwensen en (voedsel)allergieën
Indien u dieetwensen en/of (voedsel)allergieën heeft, dient u dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een week voor aanvang van de bruiloft aan ons door te geven. Indien deze melding later wordt gedaan, tracht de Willemshoeve hier bij de bruiloft rekening mee te houden, maar kan dit niet garanderen.

Artikel 8 – Media en auteursrecht

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
De Willemshoeve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van typ- en programmeerfouten op de website van de Willemshoeve of andere publicaties

Artikel 10 – Wet en regelgeving
De Willemshoeve behoudt zich het recht voor om de offertewaarde aan te passen indien wijzigingen in wet- en regelgeving daartoe aanleiding zijn.

Artikel 11 – Derden
De Willemhoeve houdt zich het recht voor dat wanneer een opdrachtgever annuleert en er reeds overeenkomsten zijn gesloten met derden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, de annuleringskosten van deze derden 1 op 1 mogen worden doorgezet naar de opdrachtgever.

Artikel 12 – UVH
Op alle overeenkomsten met De Willemshoeve zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. https://www.khn.nl/uvh-nl. De Willemshoeve is de gebruiker van deze voorwaarden. De voorwaarden zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruikt maakt. De voorwaarden liggen bij de Willemshoeve ter inzake en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 13 – Huishoudelijk reglement
Vuur
Gebruik van vuur, fakkels en gasflessen is niet toegestaan. Gebruik van een rookmachine dient in vooraf
overleg met elkaar besproken te worden.
Schoonmaakkosten
De basisschoonmaakkosten zijn inbegrepen in de locatiehuur. Echter na gebruik van confetti producten wordt
€200,00 extra schoonmaakkosten in rekening gebracht.
– Bevestiging versiering
Versiering dient met punaises en/of plakband op de houten delen aangebracht te worden. Het is niet
toegestaan versiering te bevestigen aan deuren en muren. Na afloop dient de versiering verwijderd te worden.
Onder verwijderen verstaat de Willemshoeve ook het weghalen van punaises en/of plakbandresten.